T.

17/06/2017

 

Dielo: T (2009)

Autor: Viktor Pelevin

T. je metapostava metapríbehu, gróf Tolstoj ako superhrdina románu, ktorý píše tím súčasných ruských kreatívcov. Je obdarený vlastným vedomím a vnímaním a žíje vo svete, ktorý vymýšľajú jeho tvorcovia. T. sa snaží odhaliť tajomstvo Optinskej pustovne, odhaliť ontológiu vlastného bytia a bytia sveta, v ktorom sa nachádza, stretáva sa s autorom svojho príbehu, s Dostojevským z počítačovej hry i so Solovjevom, ktorý, zdá sa, prenikol do tajomstva virtuálneho sveta najhlbšie. Aj vďaka nemu sa mu podarí uzrieť povahu sveta a pochopiť ľudskú podstatu, ktorá spočíva v tom, že sme postavami, autormi a čitateľmi zároveň a naša existencia je tak trojrozmrnou metafikciou, ktorú možno obrátiť rubom navrch ako rukavicu a s ňou aj bytie sveta ako metafikcie. T. sa tak stáva buddhom – spasiteľom, odhaľuje v sebe archimedovský bod, cez ktorý sa mení naša povaha postavy a autora a tým aj ontologická podstata sveta, ktorý nás tvorí a ktorý tvoríme my.

Arnold Weber

16/04/2017
Arnoldova identita je s veľkou pravdepodobnosťou prítomná na tejto fotografii.

Arnoldova identita je s veľkou pravdepodobnosťou prítomná na tejto fotografii.

 

Dielo: Westworld (2016)

Autori: Michael Crichton, Jonathan Nolan, Lisa Joy

 

Arnold je fiktívnym hrdinom fiktívneho sveta v príbehu Westworld. V samotnom príbehu nemá inú, než fiktívnu identitu: podľa príbehu Roberta Forda ide o zakladateľa parku a autora prvých “výtvorov” (umelých ľudí), ktorý bol čoskoro pohltený fiktívnym svetom, ktorý stvoril, začal veriť viac “výtvorom” než ľuďom a napokon tragicky zahynul. Jeho miesto v príbehu je kľúčové a jeho identita je identitou príbehu. Arnold je prítomný vo “výtvoroch” tým, že ich stvoril a jestvuje ako ich “nevedomie” vo forme základného programu. Zároveň jestvuje v spomienkach ľudí. Výtvory i ľudia ho doposiaľ počujú, hľadajú a nasledujú. Arnold sa stal predmetom kultu svojich výtvorov a nesustále o ňom hovoria aj zasvätení ľudia spomedzi návštevníkov a zamestnancov parku. Arnold tak ilustruje dualitu seriálového sveta i jeho symetriu (invázia ľudí do sveta výtvorov – invázia výtvorov do sveta ľudí, atď.). Je fikciou, mýtom, hádankou, otázkou i odpoveďou. Hľadajú ho postavy i diváci. Je evolučným princípom a mystériom Westworldu.

Arnold Weber je anagramom pre Bernard Lowe, čo je meno inej postavy, ktorá je možno úplne, možno čiastočne Arnoldom. Zaujímavé anagramy spájajú Arnolda aj s inými postavami, napríklad pre Arnold – Dolores nám zostanú písmená “no sea”, čiže žiadne more, čo je leitmotívom jej osudu.

 

Lenny Belardo (Pius XIII)

05/04/2017

Dielo: Mladý pápež (2016)

Autor: Paolo Sorrentino

 

Lenny Belardo je prekvapujúco zvolený za nového pápeža. Málokto ho pozná a nik nevie, čo od neho môže čakať. Pius XIII je mladý a sebavedomý Američan, priznáva, že dobre vyzerá a že nehreší. Stáva sa cudzorodým prvkom vo Vatikáne, ktorý mení na svoj obraz. Nerobí žiadne kompromisy. Veľa fajčí. Stáva sa anti-popstar. Nik ho nemôže odfotiť, nikde sa neukazuje, je ultrakonzervatívny v náuke, neadresuje nič povzbudivé verejnosti. Vôľou ísť proti svetu a temnou charizmou je príbuzným Jamesa Delaneyho. Lenny je fiktívna a nikdy neuskutočniteľná variácia na pápeža, čierna diera na nebi marketingu, osobná hra proti svetu, médiám, popularite a všetkému, čo možno nazvať mocou dnešného sveta.

 

 

James Keziah Delaney

05/04/2017

Dielo: Taboo (2017)

Autori: Steven Knight, Edward Hardy, Tom Hardy

 

James Delaney sa v roku 1814 vracia do Londýna na pohreb svojho otca. Väčšina ľudí ho považovala za mŕtveho, keďže pred dvanástimi rokmi sa loď, na ktorej sa plavil do Afriky, potopila. Po otcovi zdedil územie na západnom pobreží Ameriky, obývané Indiánmi, ktoré sa ukáže byť príliš cenné pre Britov, Američanov i všemocnú Východoindickú spoločnosť. James prichádza úplne sám, ale tvrdohlavo sa púšťa do boja.

James Delaney nepatrí do Londýna s jeho intrigami, salónmi, európskou dekadenciou a zákulisnou politikou. Je to postava, ktorá nezapadá, hrdina, ktorý nám cez trecie plochy ukazuje spoločnosť, dobu, prostredie, postavy. Neprichádza preto, aby cez spoločnosť šikovne prekľučkoval, je rozhodnutý rozvrátiť ju, zmeniť a zničiť. Od ostatných sa líši svojou uvzatosťou, no najmä schopnosťou sebaovládania. Jeho agresivita, energia, výbušnosť a sila sa v Afrike obrátili dovnútra. Vďaka tomu pôsobí ako kameň, ako meteor, ktorý je schopný a ochotný zraziť sa so zemou. Za svoju odlišnosť vďačí do veľkej miery dvom cudzorodým, barbarským vplyvom: pobytu v Afrike a indiánskej matke.

Zygmunt & Henryk Trzeci

04/03/2017

bscap0226

 

Dielo: Telo (Ciało, 2003)

Autor: Andrzej Saramonowicz

 

Zygmunt a Henryk sú siamske dvojčatá. Henryk je slušný, veriaci, dane platiaci občan, kým jeho siamske dvojča Zygmunt riadi sieť zlodejov a kradnuté umelecké diela pašuje v sadrových trpaslíkoch do Nemecka. Zygmuntova úvaha je geniálne jednoduchá: nikdy ho nemôžu posadiť do väzenia, pretože s ním by zavreli aj slušného a nevinného Henryka a popreli by tým jeho práva.

Henryk a Zygmunt sú jedinečnými zločincami a zrejme aj najkomickejšími siamskými dvojčatami v dejinách filmu. Spoločne dotvárajú panoptikum a kolorit poľskej komédie Telo. Ich dvojpostava generuje rôzne komické situácie a je zároveň svojráznou karikatúrou Poľska (či akejkoľvek krajiny): katolíckeho a šmelinárskeho, trpiaceho a vinného, v ktorom pod jednou ideou spolunažívajú dobrí a zlí, vinní a nevinní, dve duše v jednom tele obrnené ideou prezumpcie neviny a rolou mučeníka.

 

 

Lilith

26/02/2017

lilith

 

Lilith sa zrodila v židovskej mytológii ako prvá Adamova žena, predchodkyňa Evy. Stala sa nočným ženským démonom a vzala na seba všetky negatívne črty, ktoré vysvetľujú pád človeka a vyhnanie z Raja. Podľa týchto apokryfných príbehov odmietla poslušnosť Adamovi i Bohu, naviedla Adama s Evou na ochutnanie plodov zo Stromu poznania, dokonca zapíčinila i Luciferov pád a prehovorila Kaina na prvú vraždu. Lilith sa tak stala prvou femme fatale a archetypom cherchez la femme. Stala sa temným démonom sexuality, princípom zvodnosti zla, hriechom zmyselnosti. Ako tieň sa oddelila od prvého páru, ako sublimácia a racionalizácia zla v človeku.

Spoločne s kabalou prenikla Lilith do európskeho povedomia v renesancii, objavila sa v Goetheho Faustovi a v dekadentných hnutiach 19. storočia našla množstvo svojich spodobení. V jednej z moderných interpretácií je Lilith symbolom ženskej emancipácie, na rozdiel od poslušnej a podriadenej Evy.

Turul

26/02/2017

turul

 

Turul je mytologický vták, zrodený zo sna. Biologicky je odvodený od sokola (nie od orla, ktorý bol symbolickým vtákom susedných Pečenehov) a zrodil sa zo sna princeznej Emese. V sne jej zvestoval, že sa stane matkou kráľovského pokolenia, ktoré však bude vládnuť v cudzích krajoch; podľa niekotrých verzií sa jej vo sne zmocnil ako ženy. Princeznej Emese (eme – “matka”) sa narodil syn, ktorého pomenovala Álmos (“zrodený zo sna”). Ten priviedol maďarské kmene do Karpatskej kotliny, no zomrel na svahu Karpát a panovníkom Maďarov v novej vlasti sa stal jeho syn Arpád. Podľa niektorých legiend nasledoval Álmos pri ceste na západ letiaceho turula.

Turul sa stal symbolom Maďarska a jeho sochy sa vypínajú v celej Karpatskej kotline, neberúc ohľad na hranice štátov a veľkosťou presahujúc habsburgské orlice. Turul nesie korunu Attilu, vodcu Hunov a býva zobrazovaný s biblickým stromom života. Svojim snovým pôvodom odkazuje na mariánsky kult a biblické putovanie do zeme zasľúbenej. Krzystof Varga v knihe Guláš z turula interpretuje turula ako nositeľa maďarskej nostalgie, nostalgie nejestvujúceho veľkomaďarského raja, čím sa vysvetľuje jeho posttrianonská popularita.

Príšera “id”

19/02/2017

forbidden

 

Dielo: Forbidden Planet (1956)

Autor: Irving Block, Allen Adler

 

Na planéte Altair IV žije po dvadsiatich rokoch od kolonizácie len Dr. Morbius so svojou dcérou. Všetkých členov výpravy zabila akási neznáma sila, ktorá zrejme stála aj za skazou pôvodnej civilizácie Altairu IV – civilizácie Krellov. Morbius skúma prístroje vyspelých Krellov, no keď po dvadsiatich rokoch pristáva na planéte ľudská posádka, tajomná ničivá sila opäť ožíva.

Touto temnou silou je Morbiove zhmotnené podvedomie, “id”, keďže krellské prístroje realizujú vedomé, no i nevedomé myšlienky. Tento najhlbší tieň nášho nevedomia, cudzinec, ktorý v nás prebýva, spôsobil skazu vyspelej krellskej civilizácie a teraz ohrozuje aj všetkých okrem Morbiusa a jeho dcéry. Zhmotnené “id” je prototypom fiktívnych postáv, je akousi metafiktívnou postavou, keďže poukazuje na vznik a povahu fiktívnych postáv, do ktorých ľudia projektujú svoje vedomé i nevedomé vlastnosti, svoje vedomé i nevedomé túžby. Vo fiktívnom tak môžeme uvidieť to najskutočnejšie z nás, a vďaka svetu fikcie zároveň prežíva ľudské nevedomie, vtelené do panteónu fiktívnych postáv určitej kultúry.

 

Edward Sheffield

06/02/2017

gyl1

 

Dielo: Nocturnal Animals (2016)

Autor: Austin Wright (kniha), Tom Ford (film)

 

Edward Sheffield je postava, ktorú vo filme Nočné zvieratá nikdy neuvidíme priamo. Edward posiela svojej ex-manželke Susan svoju knihu a vnímame ho len prostredníctvom nej. Edward sa tak do tohto filmu vpísal – ako autor knihy, ktorú Susan číta, ako jej hlavná postava Tony a uvidíme ho ešte aj v spomienkach Susan, vyvolaných čítaním knihy. Edward ako postava sa tak rozkladá na autora, vlastnú postavu a dojem, čiže jestvuje ako intentio auctoris, intentio operis a intentio lectoris zároveň. Je znásobenou fikciou i autorom fikcie; je niekoľkonásobným tieňom neprítomného tela; je dielom iných i seba; je len interpretáciou, ale aj jej skrytým zdrojom. Edward je tak fiktívnou postavou na druhú, rafinovaným výtvorom svojho autora a svojho diela, niekoľkonásobným zrkadlovým obrazom neprítomnej postavy.

 

Hráč

31/01/2017

gambler1

 

Dielo: Nostalgia (1993)

Autor: Mircea Cărtărescu

 

V knihe Nostalgia sú dvaja hráči, jeden na začiatku a jeden na konci, obaja svojou zvláštnou hrou prepájajú to najvyššie s najnižším, obaja svojou hrou dokazujú metafyziku nášho bytia, hoci by išlo aj o to najúbohejšie prostredie schátraného ostbloku. Prvým Hráčom je drobný, vycivený muž, smoliar, ktorý so sebe vlastnou vytrvalosťou prehráva vo všetkom, do čoho sa pustí. Prepadá sa do kriminálneho suterénu socialistickej Bukurešti, až kým sa nedostane do systému podzemnej ilegálnej hry s krutými pravidlami. V tejto dekadentnej hre sa hrá ruská ruleta so stávkami na život hráča, ktorý si k hlave prikladá revolver s jedným nábojom v zásobníku. Všetky stávky sú na jeho smrť, so šancou 1:5. Náš Hráč, neúspešný gambler, sa postupne stáva legendou tejto podzemnej hry, nielenže prežíva ďalšiu a ďalšiu hru, ale postupne mení pravidlá, organizáciu, zápletku a charakter hry. Podzemné predstavenie sa stáva kozmickou drámou, do hry bukurešťského podsvetia je vťahovaný osud, zákony pravdepodobnosti, azda i Boh: Hráč organizuje hry s dvomi, tromi, štyrmi i piatimi nábojmi v zásobníku a keď všetky, i za cenu nervových zrútení, prežije, organizuje i definitívne štádium tejto zvrátenej hry o život, v ktorej sa koncentrujú tie najnižšie ľudské pudy s najrýdzejšími filozofickými otázkami existencializmu…