Archive for the ‘E’ Category

Station Eleven

12/04/2022

Dielo: Station Eleven (kniha, 2014; seriál, 2021)

Autori: Emily St. John Mandel (kniha), Patrick Somerville (seriál)

Za hlavnú postavu seriálu Station Eleven môžeme považovať Kirsten, ale dej sa sústreďuje predovšetkým okolo knihy, ktorá preniká osudmi všetkých hlavných postáv a ovplyvňuje ich vnímanie minulosti i budúcnosti. Hoci dôležitým textom predovšetkým v záverečnej časti je aj Shakespearov Hamlet, tou zásadnou knihou je komiksový zošit Station Eleven. Postapokalyptický príbeh sa začína vypuknutím celosvetovej epidémie smrtiacej chrípky, ktorá v okamihu vyhubí takmer všetkých ľudí. Presne v tom čase dokončí Miranda Carroll svoj súkromný, sčasti terapeutický komiksový projekt. Stihne z neho vytlačiť len päť výtlačkov, pričom tými určujúcimi sú dva – jeden sa dostane k osemročnej Kirsten, druhý k chlapcovi Tylerovi. Pandémia radikálne zmení život všetkých preživších a aj s odstupom rokov sa hovorí najmä o prvých sto dňoch. Čo, ako a s kým človek vtedy prežil, zvyčajne zásadne ovplyvnilo jeho ďalší život. Kirsten a Tyler v tomto období znovu a znovu čítajú Station Eleven. Nepoznáme dej komiksu, uvidíme z neho málo, niekoľkokrát sú v dôležitých momentoch citované najmä jeho prvé vety, postava z neho sa zjavuje ako vidina, no napriek tomu sa komiks stáva doslova kultovou knihou a zdrojom proroctiev.

Nie je to jediný prípad, kedy sa hlavnou postavou knihy stala kniha. Tento princíp nájdeme aj v Chazarskom slovníku Milorada Pavića, v poviedke Kniha Bruna Schulza, a napokon aj v Mene ruže od Umberta Eca, kde sa druhý diel Aristotelovej Poetiky dokonca ocitol v úlohe vraha. Všetky tieto prípady majú niečo spoločné: kľúčová kniha v nich je aj nie je prítomná, pátra sa po nej, mizne a objavuje sa, a v konečnom dôsledku ju napíšu svojim čítaním samotní čitatelia.

Edward Sheffield

06/02/2017

gyl1

 

Dielo: Nocturnal Animals (2016)

Autor: Austin Wright (kniha), Tom Ford (film)

 

Edward Sheffield je postava, ktorú vo filme Nočné zvieratá nikdy neuvidíme priamo. Edward posiela svojej ex-manželke Susan svoju knihu a vnímame ho len prostredníctvom nej. Edward sa tak do tohto filmu vpísal – ako autor knihy, ktorú Susan číta, ako jej hlavná postava Tony a uvidíme ho ešte aj v spomienkach Susan, vyvolaných čítaním knihy. Edward ako postava sa tak rozkladá na autora, vlastnú postavu a dojem, čiže jestvuje ako intentio auctoris, intentio operis a intentio lectoris zároveň. Je znásobenou fikciou i autorom fikcie; je niekoľkonásobným tieňom neprítomného tela; je dielom iných i seba; je len interpretáciou, ale aj jej skrytým zdrojom. Edward je tak fiktívnou postavou na druhú, rafinovaným výtvorom svojho autora a svojho diela, niekoľkonásobným zrkadlovým obrazom neprítomnej postavy.

 

Enmerkar

26/07/2015

enmerkar

 

Enmerkar je polomýtická postava sumerského kráľa – zakladateľa, predchodcu či priamo predka Gilgameša. V románe Kokoschkova bábka ho jedna z postáv spomína v nasledovnom kontexte: Enmerkar trpel v mezopotámskom pekle preto, lebo za svojho života odmietol spísať svoje hrdinské skutky. Enmerkar je tak jedným z patrónov nepísania, jedným z literárneho panteónu mlčania, nevedomia, nejestvovania. To z neho robí príbuzného napríklad Muža z Porlocku, symbolu autorskej nedokonalosti z pera S. T. Coleridga. Tieto vzťahy príbuznosti ukazujú, že fiktívne postavy spolu súvisia naprieč tisícročiami, kultúrami a jazykmi; že medzi akýmikoľvek fiktívnymi postavami možno nájsť príbuzenské vzťahy a väzby, ak odhalíme súvislosti a viac alebo menej zrejmé prepojenia (ktoré si možno predstaviť aj ako dvere) medzi príbehmi, ktoré vytvárajú jeden celistvý, komplexný, nadčasový svet, spájajúci a presahujúci všetky ľudské mysle v snovom tele Adama Kadmona.

 

Em

31/10/2014

Em1

 

Dielo: Coherence (film, 2013)

Autor: James Ward Byrkit

 

Em je Američanka, baletka, ktorej sa celkom nedarí napĺňať svoje ambície a ktorá žije svoj bežný, striedavo úspešný život. Výnimočná postava sa z nej stane počas jednej zvláštnej noci, keď spoločne s partiou priateľov zažíva zmnoženie seba samej: tá istá situácia, večera s priateľmi, sa vplyvom kométy odohráva paralelne na mnohých miestach, ktoré sú umiestnené časopriestorovým skratom vedľa seba. Em sa teda skladá zo všetkých svojich podôb vo všetkých možných verziách jednej noci: a v tomto fiktívnom zmnožení sa vlastne stáva reálnou postavou, teda celistvou množinou všetkých možných reakcií na všetky možné verzie tej istej skutočnosti.

Em možno zaradiť do rodiny postáv cestujúcich v čase, skúmajúcich povahu času a priestoru. Za jej blízku príbuznú možno považovať postavu Jess z filmu Triangle, ktorá obdobne zažíva cyklické zmnoženie časopriestoru a hľadá v časových slučkách tú správnu cestu von (a za príbuznú Jess možno zase považovať Phila ConnorsaGroundhog Day), alebo Hectora z filmu Timecrimes. Tieto postavy majú spoločné to, že poukazujú na určité morálne otázky, skryté za sci-fi motívom cestovania v čase, ale aj to, že sa ocitajú súboji, ktorý evokuje súboj hrdinov antických bájí. Ich súperom sú vždy aj oni sami v morálnom zmysle, ale aj v zmysle striktnej kauzality „osudu“ (tak ako je tomu v prípade Oidipa): vždy musia bojovať so svojim zrkadlovým obrazom, či už ho identifikujú, alebo nie (Hector ani Oidipus si identitu svojho protivníka – seba samého – neuvedomovali). Dôležitá je aj povaha zrkadla: môže ním byť strohá kauzalita cestovania v čase (Timecrimes), fyzikálna povaha sveta (Coherence), alebo nepreniknuteľné fátum „osudu“ (Triangle).

Dr. Emmanuel Droz

23/10/2014

bscap0091

 

Dielo: The Piano Tuner of Earthquakes (film, 2005)

Autori: Stephen Quay, Timothy Quay, Alan Passes

 

(more…)

Earl

01/04/2014

earl

 

Dielo: Red Meat (komix, od 1989)

Autor: Max Cannon

 

Earl vyzerá ako úchylnejšia podoba Edgara Allana Poa alebo Charlesa Baudelaira. Vystupuje v troch komixových políčkach, často rozpráva len v dvoch či v jednom, aj to mu však celkom stačí na to, aby bol najúchylnejšou, najcynickejšou a najabsurdnejšou komixovou postavou. Zjavuje sa zásadne staticky, nanajvýš zdvihne kútiky úst alebo pohne očami, jeho meravá tvár je však tým najvýrečnejším stvárnením dynamiky vlastnej osobnosti. Spravidla vystupuje sám, spoločnosť mu najčastejšie robí škeriaca sa žiariaca lebka. Pravidelne šokuje svoje okolie, občas svoju priateľku a jedinou osobou, ktorú zdá sa nikdy nevyvádza z miery, je jeho matka. Zamestnania strieda častejšie než oblečenie. Osobitý vzťah má k zvieratám, deťom a starým ľuďom. Nemožno mu uprieť úprimnosť a detský údiv nad (normálnym) svetom.

Eddie

09/02/2014

eddie1 eddie2eddie3

 

Autor: Derek Riggs

 

Nájdete ho na každom albume, singli a plagáte tejto svetoznámej a svetobežnej heavymetalovej kapely. Nie je to postava, ktorú by ste chceli stretnúť počas nočnej prechádzky v slepej uličke, alebo predstaviť rodičom. Tak ako tento hudobný žáner, aj táto postava je hrubá, drsná, neúprosná, no zároveň oplýva obrovskou charizmou a snúbia sa v nej mnohé utajené a potlačované výjavy ľudských emócií. Nemŕtvy vzhľad nás nenecháva zabudnúť, že všetko je pominuteľné. Prvýkrát uzrela svetlo sveta v roku 1980 a hrdým rodičom sa stal Derek Riggs.

 

Eleanor Rigby

14/12/2013

EleanorRDielo: Eleanor Rigby (pieseň, album Revolver, 1966)

Autori: Paul McCartney, John Lennon

(more…)