Archive for the ‘G’ Category

Jay Gatsby

13/12/2018

 

Dielo: Veľký Gatsby (The Great Gatsby, 1925)

Autor: Francis Scott Fitzgerald

 

Príbeh Jay Gatsbyho nám prerozprával Nick Carraway, jeho priateľ, sused a obdivovateľ, ktorý sa naň dokázal dívať zdola bez závisti a odsudzovania, s pochopením a obdivom, čo práve pri pohľade zdola nahor, na bohatších, slávnejších a úspešnejších, nebýva samozrejmosťou. Pre každého bol Gatsby niekým iným: zbohatlíkom, záhadným milionárom, čudáckym mecenášom, anonymným usporiadateľom veľkolepých večierkov, podvodníkom, nebezpečným mužom, príliš ambicióznym mladíkom, ktorý žil v preoblečení a vo falošnom svete, ktorý sám stvoril. Pre Nicka bol Gatsby človekom veľkého sna: sna, ktorý presahuje seba, spoločnosť, bezprostrednú skutočnosť a ktorý je odpoveďou na otázky nášho bytia; a Gatsby si tento sen nenechal pre chvíle samotárskeho snenia, ale všetko, čo v živote robil, konal v mene tohto sna, čo sa pre ostatných mohlo javiť ako naivita, podvod, zaslepenosť, pýcha alebo vopred jasná prehra. Postoj ku Gatsbymu charakterizuje postavy samotné: je to ich postoj k životnému snu, k viere, že svoj osud možno vystavať tak, ako chceme a túžime, bez ohľadu na spoločenské zákony a sily.

 

(more…)

Platon Iľjič Garin

27/09/2015

garin

 

Dielo: Metelica (2010)

Autor: Vladimir Sorokin

 

Doktor Garin je zástupcom lekárov a im príbuzných postáv v ruskej literatúre, v tradícii Gogoľa, Puškina, Čechova či Bulgakova. Garin sa má uprostred zimy dostať do dediny Dlhé, kde vypukla epidémia. Jeho zápas v snehovej metelici nie je presné nazvať kafkovským – proti nie je absurdná mašinéria či neľudský systém, ale samotné prostredie, Rusko osebe, hustnúce do nepreniknuteľnej, zradnej snehovej metelice, čosi prosté a prirodzené, a o to silnejšie a neprekonateľnejšie. Na svojej ceste archetypálnym Ruskom literárnej tradície stretáva Garin rôzne postavy a pokušenia, je našim sprievodcom po ruskej realite blízkej budúcnosti a jeho odkaz je, že Rusko sa vo svojej podstate nemení, napriek technologickým inováciám v ňom pretrváva čosi z nemennej podstaty, čo poznáme prinajmenšom od čias Gogoľa a Puškina.

 

Gilgameš

30/11/2014

gilgames

 

Dielo: Epos o Gilgamešovi

 

Gilgameš bol kráľom mesta Uruk, po matke Ninsun „z dvoch tretín boh“, po otcovi „z tretiny človek“. Bol vysoký, mocný, s pôvabnou tvárou a mal všetko, čo si panovník môže žiadať. V Gilgamešovi však ožívali všetky ľudské ambície – stať sa hrdinom, spoznať svet a tajomstvá bohov, dosiahnuť veľké činy a napokon dosiahnuť nesmrteľnosť. „Si z dvoch tretín boh, no ľudské máš starosti,“ skonštatoval o týchto ambíciách Utanapištin.

(more…)

Gorillaz

06/10/2014

gorillaz

 

Žáner: Hudba

Rok vytvorenia: 1998

Autori: Damon Albarn, Jamie Hewlett

 

Animovaná hudobná skupina zložená z kreslených postavičiek: 2D, Murdoc Niccals, Noodle, Russel hrajúca eklektický štýl od alternatívy až po hip hop. Na koncertoch vystupujú vo forme animovaných spotov, živí hudobníci hrajú anonymne (skrytí za stenou), čím pripomínajú nepretržitú anonymitu The Residents.

Jean-Baptiste Grenouille

26/03/2014

parfum1

Dielo: Das Parfum (1985)
Autor: Patrick Süskind

 

(more…)

Gregor Samsa

10/02/2014

Gregor Samsa 2

 

Dielo: Premena (Die Verwandlung, 1915)

Autor: Franz Kafka

  (more…)

Che Guevara

18/01/2014

che1

(more…)

Gog a Magog

09/12/2013

Gog a Magog

(more…)