Archive for the ‘J’ Category

Koralína Jonesová

24/08/2014

(Coraline Jones)

Coraline_Jones

Dielo: Koralina (kniha + film)
Autor: Neil Gaiman

Koralína Jonesová je vo filme 12-ročná, v knihe 11-ročná slečna, ktorej reálny svet je minimalistický a zaľudnený iba niekoľkými blízkymi ľuďmi (rodičia Jonesovci) a niekoľkými susedmi, ktorých zdedila po presťahovaní sa rodiny do nového bydliska. Je to tajomný dom, ktorý obývajú iba sčasti. Druhá časť domu, ktorá čaká na nového kupca, akoby práve pre svoju vyprázdnenosť poskytla útočisko temným silám. Tieto sily zla sú o to zákernejšie, že sú takmer na nerozoznanie podobné reálnym postavám rodičov, susedov, ibaže majú namiesto živých očí prišité gombíky. Koralína je postavená pred úlohu, ktorú by nezvládol ani dospelý, a možno práve preto v nej obstojí. Musí si vybrať, či prijme dokonalý, harmonicky, vo všetkom uspokojujúci svet, alebo sa chce vrátiť do reálneho, nedostatočného, problematického sveta, na ktorý tak často hundre a v ktorom sa tak často nudila. Koralína sa rozhodne pre realitu, ale to je iba polovica víťazstva. O svoj návrat do skutočného sveta a o stretnutie s pravými rodičmi musí bojovať s čarodejnicou, ktorá sa necháva hovoriť Druhá matka. Koralína svoj boj o život a na život a smrť vyhrá a v tej chvíli ju opúšťame, aby sme sa vrátili k bojom, ktoré nás čakajú v našich reálnych i virtuálnych životoch.

James Lavelle

20/07/2014

bscap0179

 

Dielo: Calvary (film, 2014)

Autor: John Michael McDonagh

 

James Lavelle je správny, aj keď nie celkom tradičný írsky kňaz. Možno ho vnímať ako pokus o vytvorenie ideálnej postavy, teda akéhosi myškinovského charakteru – James je vnímavý, premýšľavý človek, usilujúci sa konať správne a čestne a aj preto je skôr konkrétnym, celkom hmatateľným človekom, než „kňazom“, ktorého skutky a postoje by boli preddefinované a bezkonfliktné. Je modelovaný skôr podľa westernových, mužných a čestných hrdinov, než podľa mníšskych charakterov Aľošu Karamazova či kniežaťa Myškina. V súčasnom Írsku pôsobí ako misionár uprostred moderného pohanstva skepsy, nudy a pohodlnosti. Slabosť ostatných obyvateľov farnosti sa pri ňom znásobuje až do rozmerov karikatúr, komických a desivých zároveň. Má v sebe chestertonovský vtip, ale aj westernovú nezmieriteľnosť, ktorá mu bráni v upadnutí do ľahostajnosti a apatie. Aj preto sa vie stále rozzúriť, pobiť a dokonca vziať do rúk zbraň. Evokuje tak myšlienku, nie nepodobnú Dostojevského chápaniu Myškina, že dokonalý hrdina je nutne nedokonalý, že nie je obrazom Nadčloveka, ale práve naopak, má v sebe nevyhnutne prvok ľudskej nedokonalosti, čohosi smiešne a trápne ľudského, no autentického.

Ján Jesom

19/07/2014

Krčméry

Dielo: Oslobodenie – literatúra život

Autor: Štefan Krčméry a jeho choroba

 

V encyklopédiách sa uvádza, že jeden z pseudonymov Štefana Krčméryho, literárneho obetavca a samoničiteľa, bol aj Ján Jesom. Nie je to pravda. Hoci podpisoval niektoré svoje neskoré texty týmto menom, nebol to pseudonym. Pseudonym je vedomé nastolenie iného autorského mena, ktorý sa má alebo nemá dať identifikovať. Ján Jesom bola druhá, iná identita Štefana Krčméryho. Nie je to ani hra na zmnohonásobenie svojich osobností, ako to robil Fernando Pessoa so svojimi heteronymami. Je to skôr ono rimbaudovské Ja je niekto iný, avšak u Krčméryho dochádza k zásadnému obratu: Ja nie je niekto iný, ja nie som. Tak aj vzniklo znenie tohto schizofrenizmu: Ján Jesom. Možno jeho nositeľ dúfal, že keď sa odpúta od svojej osoby, prestanú aj návaly úzkostí a bolesti. Utrpenie z existencie sa síce prenieslo na Jána Jesoma, ale osoba úradné zaznačená v dokumentácii psychiatrických ústavov ostala.

John Luther

28/06/2014

Luther

 

Dielo: Luther, televízny seriál (od roku 2010)

Autor: Neil Cross

Stelesnenie postavy: Idris Elba

 

Londýnsky detektív opúšťajúci prvú polovicu stredného veku. Prívlastok londýnsky je v jeho prípade nevyhnutný. Luther patrí k Londýnu rovnako ako Sherlock Holmes, aj keď je to vlastne jeho antipód. Holmes je silná genialita, Luther je geniálna sila. Chlapík vyznačujúci sa širokými plecami a širokými ramenami. Akýmsi nevysvetliteľným spôsobom jeho arogancia divákov neodradzuje, ale vyvoláva v nich sympatie k tomuto hromotĺkovi (ospravedlnenie za druhú polovicu tohto slova). Luther podráža zákon, obchádza ho, ale neodvolateľne je v jeho službách. Pripustí, aby vrah zabil vraha, prinajmenšom tomu nezabráni, pretože vie, že dolapenie zločinca políciou ešte neznamená jeho spravodlivé potrestanie. A napriek tomu v kľúčových prípadoch je schopný odovzdať vraha polícii, napríklad nezabiť ho sám alebo neumožniť mu jeho samovraždu. Luther je osudový chlapík: v jeho prítomnosti zomierajú jemu blízki ľudia, jeho manželka, dokonca aj jeho najbližší parťák. Ale aj tí, ktorí mu idú po krku. A nie sú to vždy iba zločinci, ale aj samotní policajti či policajní revízori. Divák si nevdojak pomyslí, že táto smrť teda detektívovi sadla. Luther má toho veľa za ušami, pri prísnom pohľade by sotva obstál pred ľubovoľným súdnym tribunálom. Jeho prehrešky sú však vždy vyvážené sebaobetovaním: bez váhania sa postaví pred pušku vraha alebo sa poleje benzínom a dá šialencovi do rúk zápalky. Tieto samcovské gestá však opäť prinášajú detektívovi sympatie, ba až jeho lásku. Luther je filmová, presnejšie televízna postava. Ešte aj jeho pokožka je dizajnovaná na detailné zábery kamery. Neviem, ako by obstál literárny prepis tohto televízneho seriálu. Jeho psychológia sa prejavuje v skutkoch, činoch, gestách a konaní, pričom sa akčnosť strieda so striedmou meditatívnosťou. Luther prichádza, aby doplnil galériu výstredných, ale efektívnych detektívov (Holmes, Colombo, Poirot). Predstavuje novú generáciu bojovníkov so zločinom – a predložka „so“ je tu presná: nie proti zločinu, ale s ním, pretože cesty spravodlivosti a zločinu sa pri ňom často preplietajú.

Jean-Baptiste Grenouille

26/03/2014

parfum1

Dielo: Das Parfum (1985)
Autor: Patrick Süskind

 

(more…)

Jaromír Hladík

14/12/2013

Hladik

Dielo: Tajný zázrak (poviedka, 1943)

Autor: Jorge Luis Borges

 

(more…)