Archive for the ‘N’ Category

Lev Nikolajevič Myškin

04/04/2021

Dielo: Idiot (1868)

Autor: Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Knieža Lev Nikolajevič Myškin sa po rokoch strávených vo Švajčiarsku vracia späť do Ruska. Vo Švajčiarsku sa liečil z nervovej choroby zhruba štyri roky, nie veľmi úspešne. Stretávame sa s ním vo vlaku pri príchode do vlasti. Má asi dvadsaťšesť rokov, chudú tvár s modrými živými očami, plavé husté vlasy a svetlú, takmer bielu briadku. Jeho autor, Fiodor Michajlovič Dostojevskij, v ňom vytvoril idealizovanú postavu dokonalého kresťanského typu, akési novodobé vtelenie ruskej pravoslávnej podoby Krista. Je to ústredná postava knihy, ktorá svojim magnetizmom ovplyvňuje všetky ostatné postavy a všetky jednotlivé príbehy. Je nositeľom ústrednej idey diela, ktorou premeriava a charakterizuje všetkých ostatných – všetky viac alebo menej významné postavy románu možno charakterizovať na základe toho, aký postoj zaujmú ku kniežaťu. Myškin je totiž stelesnením kresťanskej pravdy, podstaty ľudstva a preto je schopný získať si na svoju stranu deti, nevinné ženy, ale aj hriešnikov a pijanov, pokiaľ v nich ešte zostal cit pre pravdu. Naopak, jeho odporcovia sa vyznačujú dvomi základnými črtami: buď im vo vzťahu k Myškinovi bráni tieň sebectva, akejsi prepiatej hrdosti, ktorá sleduje dôležitosť svojho Ja, alebo sú to ľudia, ktorí pravdu v sebe udusili a presmerovali duchovnú energiu na nízke, materialistické ciele.

V Myškinovom mene sa spájajú dva protiklady – Lev a Myš, paradox slabého a kráľovského, opovrhnutiahodného a vznešeného. Presne takéto reakcie knieža vyvoláva: stelesňuje totiž mäkkú silu kresťanstva, duchovnú spásu, ktorá nevyužíva nijaké triky, intrigy a ohľady. Je to sila pravdy: naivnej a mocnej, bezbrannej a najdôležitejšej. Myškin je úprimný, nemaskuje nijaké svoje slabosti, nerobí sa lepším, než je, hovorí vždy úprimne a pravdivo. Každá z postáv pocíti ku kniežaťu sympatie a zároveň sa mu vysmeje, uverí na chvíľu v jeho nádej a zároveň sa urazí, ako to býva pri pohľade do zrkadla. Myškin sa ku každému správa priateľsky, otvorene a láskavo, každému ponúka otvorenú ruku a svoje priateľstvo. Ak by sa každý správal ako on, na svete by neboli vojny, nepriateľstvá, spory.

Dostojevskij Myškinovi prisúdil ničivé epileptické záchvaty a pred nimi sekundy vzácneho osvietenia, akéhosi hlbšieho porozumeniu sebe a svetu a ich vzájomnej jednote – teda niečo, čo zažíval sám autor. Krátko pred prepuknutím záchvatu Myškin v spoločnosti prezentuje svoje názory, presnejšie Dostojevského názory. V nich hovorí o poslaní Ruska, ktoré si na rozdiel od západnej rímskej cirkvi uchovalo pravého Krista a preto môže obnoviť Európu. Rímska cirkev totiž vyznáva Antikrista a preto z nej pochádza aj ateizmus. Dostojevskij dal Myškinovi ešte jednu nečakanú črtu, a to rojčenie o Napoleonovom osude, denné snenie o veľkom historickom poslaní. Myškin totiž nie je ani tak deliacou čiarou obvyklej morálky dobra a zla, ale skôr aktívnej a pasívnej duše. Preto sa dokáže zbratať s Rogožinom, priateliť sa s Nastasjou Filippovnou a znamenať nádej aj pre postavy skrachovancov ako Lebedev, Ivolgin alebo Keller, zatiaľ čo zdržanliví a vo svojej podstate slušní, no duchovne vlažní Pticyn alebo generál Jepančin sú voči nemu chladní a v podstate stratení. Dostojevskij na základe postavy Myškina triedil ruské, konzervatívne duše od západných, liberálnych európskych duší.

Knieža Lev Nikolajevič Myškin je silnou a originálnou postavou, ktorá dokázala udržať pokope celý objemný román, jeho dejové linky, vzťahy postáv aj ideové posolstvo. Myškin si našiel viacero stelesnení vo filmoch a stal sa predlohou viacerých variácií – spomeňme český film Návrat idiota alebo ruský film Daun haus. Do nich sa premieta Myškinova povaha zrkadla, prostredníctvom ktorého sa ostatné postavy triedia a poznávajú.

Lester Nygaard

06/01/2016

lester

 

Dielo: Fargo (seriál, 2014)

Autor: Noah Hawley

 

Lester Nygaard je nevýrazný, nešikovný, neúspešný a celkom obyčajný obyvateľ malého mesta. Náhodne sa stretne s Lorneom Malvom, inteligentným nájomným vrahom, akýmsi stelesneným zlom a pokušiteľom. Ten mu dá jednoduchú a priamu otázku: chce, aby Lesterov celoživotný utláčateľ a ponižovateľ zomrel? Tento moment v dlho ponižovanom Lesterovi spustí postupnú premenu. Svojou nešikovnosťou sa síce zamotáva do siete klamstiev a celého sledu nepriaznivých udalostí, no rodí sa v ňom rozhodnutie vyslobodiť sa z tejto siete vlastnými silami bez ohľadu na akékoľvek pravidlá, zákony a ohľady k ostatným. Rodí sa v ňom druhý, bezohľadný a sebavedomý Lester, ktorého konečne nebrzdia nijaké ohľady a nedeterminujú vonkajšie obmedzenia. Spoločnosť, ktorá ho brzdila, musí ustúpiť, spolu s nezmyselnými a obmedzujúcimi zásadami.

Lester Nygaard je vo svojej priemernosti, obyčajnosti a všednosti skrytým hlavným hrdinom prvej série seriálu Fargo, je zaujímavým priestorom, v ktorom sa rodí a rastie zlo, realizuje sa jeho ilúzia moci a sily, uskutočňuje sa idea oslobodenia Nadčloveka. Lester vyrástol zo svojho predchodcu, Jerryho Lundegaarda bratov Coenovcov, aby sa stal ešte premyslenejším, precíznejším a štruktúrovanejším laboratóriom Zla.

 

Newton, Thomas Jerome

05/01/2016

Bowie

Dielo: Muž, ktorý spadol na Zem (film)
           Muž, ktorý spadol na Zem (román Waltera Tevisa)

 

Newton, ktorý mení jedno falošné meno za iné falošné meno Essex, je mimozemšťan a podobá sa na Davida Bowieho. Prichádza z planéty Anthea, ktorá je, podľa jeho ukazovacieho gesta smerom k oblohe, “tam niekde.” Vidí röntgenové lúče a nestarne, aspoň nie tak viditeľne ako jeho pozemskí súputníci. Jednu chvíľu sa zdá, že nemá prsné bradavky, ale divák filmu to nemôže odprisahať. Zato na okamih zazrie jeho žlté oči podobajúce sa očiam jaguára alebo inej mačkovitej šelmy. Newton prišiel na našu planétu hľadať zdroj vody pre svojich, ale naučili sme ho iba piť a odnaučili mať závrat vo výťahu. Vedci a lekári, ktorí ho neskôr skúmajú, na ňom nenachádzajú nič mimo-zemské, a tak ho pokladajú za psychopata. Podobne ako Prot z iného príbehu nie je jednoznačne preukázané, že nemajú pravdu. Na konci filmu ho vidíme utápajúceho sa v alkohole a v prekliatí večnej mladosti alebo aspoň dočasnej nesmrteľnosti.

Nedostižné Ja

12/10/2014

magritte-decalcomanie

 

Dielo: Einsteinove zvony (1992)

Autor: Lajos Grendel

 

Náš uplynulý život je len nepatrnou, úzkou cestou, zatiaľ čo pred nami možno vytušiť šíre priestory našich lepších Ja. Naše lepšie Ja sú tak pre každého z nás fiktívnymi, nezrealizovanými postavami, ktoré najzreteľnejšie vídame v období detstva a dospievania. Sme len úbohé disiecta membra v porovnaní s dokonalým opera omnia, parafrázuje Fernando Pessoa Horácia.

V niektorých dielach sa fiktívnosť našich lepších Ja zhmotnila do postáv. Tak je tomu aj v knihe Einsteinove zvony Lajosa Grendela, v ktorej František Hrdlička opakovane stretáva svoje lepšie, nedostižné Ja. V detstve si ho František najprv zmýli s duchom Lenina, neskôr toto nedostižné Ja dostáva podobu Einsteina.

Ak sme o našom lepšom Ja hovorili ako o našom reverznom obraze, o našom negatívnom odtlačku, možno tento rozpor rozoznať aj v románe Lajosa Grendela. Einsteinove zvony ako korpus rozprávačovho zrealizovaného života sú antipódom jeho nezrealizovaného nedostižného Ja. Ak by rozprávač poslúchol rady svojho nedostižného Ja, neprežil by peripetie, o ktorých román pojednáva. Potvrdzuje sa tým, že román je ľudským, príliš ľudským umením životnej reality, ľudskej omylnosti a hriešnosti; svätci ani iné projekcie našich vyšších Ja nikdy nepísali romány a dokonca sú ich popretím. Ak však aj román nejestvuje pre naše nedostižné Ja, môže sa naše nedostižné Ja objaviť v románe, tak ako je tomu aj v prípade Grendelovho diela.

Nevedko

25/12/2013

Nevedko

Dielo: Nevedkove dobrodružstvá, Nevedko v Slnečnom meste, Nevedko na Mesiaci (1954 – 1964)

Autor: Nikolaj Nikolajevič Nosov

 

(more…)